Serveis

Des de la Cooperativa gestionem 4 Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç fruit d’una concertació pública amb Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Servei és de caràcter universal i gratuït, va adreçat a tots els nens i nenes i llurs famílies de les poblacions de Viladecans, Gavà, Castelldefels i Begues.

Atenem al infants des de la concepció fins, com a màxim als 6 anys d’edat, que presentin o estiguin en risc de patir algun trastorn o disharmonia en el seu desenvolupament, ja sigui permanent o transitori, així com també acompanyament en la criança.

Objectiu: Potenciar el desenvolupament i benestar dels infants, així com intervenir en el seu entorn per tal d’adequar-lo a les seves necessitats i que sigui el més favorable possible.

Metodologia: Model assistencial i d’intervenció integral a nivell bio-psico-social amb l’infant, la seva família i el seu entorn.

Funcions:

 • 1.      Prevenció
 • 2.      Detecció
 • 3.      Avaluació i Diagnòstic
 • 4.     Atenció i Intervenció terapèutica
 • 5.     Orientació i acompanyament
 • 6.     Coordinació amb altres serveis
 • 7.     Investigació, recerca i docència

Treball transdisciplinar: Psicologia, fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, treball social, teràpia familiar, pedagogia i psicomotricitat.

Treball en xarxa: Àmbit sanitari, educatiu i social.

Zona d’atenció: Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans.

    Amb el suport de:

Des de la Cooperativa gestionem 4 Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç fruit d’una concertació pública amb Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El Servei és de caràcter universal i gratuït, va adreçat a tots els nens i nenes i llurs famílies de les poblacions de Viladecans, Gavà, Castelldefels i Begues.

Atenem al infants des de la concepció fins, com a màxim als 6 anys d’edat, que presentin o estiguin en risc de patir algun trastorn o disharmonia en el seu desenvolupament, ja sigui permanent o transitori, així com també acompanyament en la criança.

Objectiu: Potenciar el desenvolupament i benestar dels infants, així com intervenir en el seu entorn per tal d’adequar-lo a les seves necessitats i que sigui el més favorable possible.

Metodologia: Model assistencial i d’intervenció integral a nivell bio-psico-social amb l’infant, la seva família i el seu entorn.

Funcions:

 • 1.      Prevenció
 • 2.      Detecció
 • 3.      Avaluació i Diagnòstic
 • 4.     Atenció i Intervenció terapèutica
 • 5.     Orientació i acompanyament
 • 6.     Coordinació amb altres serveis
 • 7.     Investigació, recerca i docència

Treball transdisciplinar: Psicologia, fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, treball social, teràpia familiar, pedagogia i psicomotricitat.

Treball en xarxa: Àmbit sanitari, educatiu i social.

Zona d’atenció: Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans.

    Amb el suport de:

Realitzem activitats de formació que les cataloguem en diferents branques en funció de la població a qui va dirigida, famílies o professionals. Aquestes tenen diferents formats: Màster i Postgrau en Atenció Precoç, xerrades, tallers a mida i formacions en emprenedoria social.

Objectiu: Socialitzar el nostre coneixement.

Metodologia: Presencial i telemàtica. Mitjançant tallers vivencials, xerrades i seminaris, entre d’altres.

Col·lectius a qui va destinat: Professionals del sector de la infància i família, famílies i empreses d’economia social.

Objectiu: Socialitzar el nostre coneixement.

Metodologies: Presencial i telemàtica. Mitjançant tallers vivencials, xerrades i seminaris entre d’altres.

Col·lectius a qui va destinat: Professionals del sector de la infància i família, famílies, cooperatives.

Gestionem el Centre d’Atenció Especialitzat la Saleta situada a l’Escola Bressol Municipal Ca n’Aimeric de Castelldefels. Consisteix en una aula d’atenció especialitzada que atén a infants de 0 a 4 anys que pateixen una pluridiscapacitat o greu discapacitat.

Objectiu: Millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i greu discapacitat i la de les seves famílies.

Metodologia: Model terapèutic, educatiu i assistencial a través d’una intervenció integral a nivell bio-psico-social amb l’infant, la seva família i el seu entorn.

Treball transdisciplinar: Psicologia, fisioteràpia, logopèdia, teràpia familiar, treball social i psicomotricitat.

Treball en xarxa: Àmbit educatiu, sanitari i social.

Zona d’atenció: Totes les poblacions,

Per conèixer més el servei, visualitza aquest vídeo.

T’agradaria col·laborar amb aquest projecte?

Som una de les entitats prestadores del Programa La Caixa per lluitar contra la pobresa infantil tot promovent el model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat.

Oferim atenció terapèutica individual i familiar, grups de logopèdia i grups de psicomotricitat infantil.

Objectiu: promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

Metodologia: Model d’intervenció terapèutica, educativa i/o assistencial amb l’infant, la seva família i el seu entorn.

Treball terapèutic: Psicologia, logopèdia i psicomotricitat.

Treball en xarxa: Àmbit social, sanitari i educatiu.

Zona d’atenció: Gavà i Viladecans.

Som una de les entitats prestadores del Programa La Caixa per lluitar contra la pobresa infantil tot promovent el model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat.

Oferim atenció terapèutica individual i familiar, grups de logopèdia i grups de psicomotricitat infantil.

Objectiu: promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

Metodologia: Model d’intervenció terapèutica, educativa i/o assistencial amb l’infant, la seva família i el seu entorn.

Treball terapèutic: Psicologia, logopèdia i psicomotricitat.

Treball en xarxa: Àmbit social, sanitari i educatiu.

Zona d’atenció: Gavà i Viladecans.

Contacta per WhatsApp