Publicacions

POLÍTICA DELTACOOP SOMRIU 2022
Memòria 2020-2021
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria RSE 2018
Memòria d’Activitat 2017
Memòria RSE 2017
Memòria RSE 2016
Memòria Tècnica 2016
Memòria RSE 2015
Memòria tècnica 2015
Contacta per WhatsApp