Mesures de seguretat DELTACOOP enfront la pandèmia COVID-19

Comparteix

A DELTACOOP reprenem l’activitat presencial prenent les mesures de contenció necessàries per protegir tant a les persones treballadores com a les persones usuàries dels diferents serveis. A continuació podeu trobar un recull de les diferents actuacions davant de cada situació:

ABANS DE DIRIGIR-VOS AL CENTRE:

 • Confirmeu que cap membre de la unitat de convivència o persones amb les que heu estat en contacte presenta o ha presentat simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant els darrers 14 dies.
 • Les persones adultes haureu de portar mascareta obligatòria i és recomanable pels infants.
 • Es recomana portar uns mitjons nets per usar-los durant la visita.
 • Prioritzeu l’ús del transport individual o a peu pel desplaçament.

INDICACIONS PER L’ACCÉS AL CENTRE:

 • L’assistència al Centre serà la mínima indispensable.
 • S’haurà d’esperar fora del Centre fins que la terapeuta us avisi.
 • L’infant només pot venir acompanyat d’un sol adult.
 • A l’entrada al centre es prendrà la temperatura tant a l’infant com a la persona que l’acompanyi. Si aquesta és superior a 37º no es podrà fer la visita. Un cop s’entri al centre la terapeuta us proporcionarà gel hidroalcohòlic i producte desinfectant per a les sabates.
 • Per entrar a la sala tothom s’haurà de treure les sabates i deixar-les a l’entrada d’aquesta.

INDICACIONS DURANT L’ESTADA:

 • Serà obligatori l’ús de la mascareta correctament col·locada durant tota l’estada al Centre.
 • No es permet fer ús de les zones comunes. Amb caràcter excepcional, si necessiteu fer ús dels lavabos haureu d’avisar a la terapeuta referent per a que us comuniqui les mesures de desinfecció abans i després del seu ús.
 • Està prohibit romandre als passadissos, en el cas de coincidir en espais comuns o les escales amb altres persones, tenen prioritat les que baixen i surten.

INDICACIONS PER LA SORTIDA:

 • Haureu de posar-vos les sabates una vegada sortiu de la sala.
 • Recordeu que teniu prioritat de pas si coincidiu amb persones que entren al Centre.
 • Disposeu de gel hidroalcohòlic i papereres amb pedal i tapa per llençar tots els equips de protecció individual no reutilitzables.
 • Desinfecteu-vos les mans abans de sortir del Centre.
Contacta per WhatsApp