Avaluem periòdicament a les nostres empreses proveïdores

Comparteix

A la Cooperativa volem oferir serveis de qualitat, entre d’altres accions, ens ocupem del compromís vers la societat i l’entorn. És per això que tenim en compte l’elecció acurada de les nostres empreses col·laborades prioritzant els següents criteris:

Empreses d’Economia Social, de proximitat i referenciades pels nostres grups d’interès i col·laboradores.

Bona relació qualitat/preu

Iniciatives liderades per dones

Rapidesa en la gestió i la resolució d’incidències

Atenció personalitzada

També disposem d’eines d’avaluació de les nostres empreses proveïdores amb les que col·laborem que ens permeten confirmar periòdicament que compartim valors i principis d’actuació.

Contacta per WhatsApp