3.a Edició de la Jornada de Presentació de Projectes del Màster d’Atenció Temprana i Família Organitzada des de l’Escola Itinere i l’Equip de Professionals de DeltaCoop, amb el suport de la Universitat IL3

Comparteix

Durant els dies 14 i 15 de juny des de l’Escola Itinere es presentaran els Projectes d’Investigació de les alumnes de segon de Màster d’Atenció Temprana i Família. Les temàtiques versaran sobre diverses situacions vinculades a l’àmbit de l’atenció temprana recollint la mirada multidisciplinar.

Les alumnes per tal d’aprofundir i enriquir en el seu procés formatiu han participat en el dia a dia del CDIAP, així com dels diferents projectes que es porten a terme des de la Cooperativa DeltaCoop.

Durant les presentacions que tindran lloc en la primera jornada es parlarà de temàtiques plurals, relacionades amb el treball social, la psicomotricitat, la detecció temprana dels infants amb TEA i el seu acompanyament des de l’entorn escolar.

Durant la segona jornada reflexionarem sobre aspectes com són l’acompanyament a les famílies i de quina manera promoure l’adherència terapèutica en atenció temprana; es revisarà l’aferrament en el context familiar i les diferents intervencions basades en la teoria del vincle afectiu. Així com s’abordaran altres temàtiques com el son i altres aspectes específics com els que poden presentar els infants amb fissura palatina o es convida a la reflexió sobre els efectes de la intervenció des de la sala multisensorial amb infants amb Pluridiscapacitat.

Contacta per WhatsApp