Reconeixement MEMÒRIA RSE 2014

La nostra MEMORIA RSE 2014 apareix publicada com  exemple de Bones Pràctiques al portal RSCAT del Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya, integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya.

El portal  RSCAT, impulsat pel Grup tècnic de Responsabilitat Social, pretén difondre bones pràctiques i oferir eines per a les PIMEs interessades en incorporar polítiques de responsabilitat social. Entre els seus objectius es troba el de donar a conèixer iniciatives exitoses d’implantació de la Responsabilitat Social a empreses i organitzacions catalanes i facilitar la transferència a altres empreses.