DELTA 1 VILADECANS:

Avinguda Mil·lenari, 18 (Masia Can Palmer).
08840 Viladecans.
Antiga Adreça: Lluís Moré del Castillo, 18.

Telèfons: 936373322 i 629566914
Fax: 936584686

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.
Coordinació tècnica: Susana Gabarrón

Des dels inicis de la nostra activitat, DELTA CDIAP ens hem ubicat a la Masia Can Palmer, un equipament de propietat municipal regulat per un conveni de cessió d’espais amb l’Ajuntament de Viladecans.

DELTA 2 VILADECANS:

Carrer Santiago Rossinyol, 6 Local 4.
08840 Viladecans.

Telèfon: 936357239

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.

Coordinació tècnica: Neus Raventós

El mes de novembre de 2009 s’inicia el desplegament d’una antena al mateix municipi de Viladecans per tal d’ampliar l’atenció als usuaris d’aquella població i descol·lapsar el Centre de Viladecans 1, ubicat a la Masia Can Palmer.

Al mateix temps, és domicili social de la cooperativa i seu empresarial. L’equipament és de titularitat pròpia.

DELTA 3 CASTELLDEFELS :

Carrer Giralda 6.
08860 Castelldefels.

Telèfon: 936342111
Fax: 936646767

Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8’00 a 19’00 hores i divendres de 8’00 a 17’00 hores.

Coordinació tècnica: Chari Jordan, Laia Martínez (substituta).

El mes de novembre de 2005 s’inicia el desplegament d’una antena al municipi de Castelldefels per tal d’apropar l’atenció als usuaris d’aquella població. El Centre està ubicat en un equipament de titularitat municipal situat al barri de Vistalegre, regulat per conveni d’ús d’espais amb l’Ajuntament de Castelldefels.
  • Carrer Santiago Rusiñol i Prats, 6 - 08840 - Viladecans.
  • 936 357 239

INTERCOOPERACIÓ

Destaquem la concreció de 3 projectes en intercooperació amb altres cooperatives amb les quals portem anys compartint experiències, grups de treball i reptes en comú:

  • Conveni intercooperatiu EDUVIC SCCL i DELTA SCCL en el marc de l’Escola Itinere per a la docència de postgrau d´especialització en atenció precoç i família.
  • Constitució de la cooperativa de segon grau AKANE SCCL, amb la cooperativa EDUVIC SCCL, per posar en marxa nous serveis i abordar el mercat privat.
  • Constitució de la FUNDACIÓ NAIA, amb les cooperatives DOBLE VIA SCCL, EDUVIC SCCL i MAD SYSTEMS SCCL, amb la intenció d’abordar conjuntament el disseny de nous productes i serveis i atraure inversions privades.

 

ESCOLA ITINERE

L’ESCOLA ITINERE és una aposta de la cooperativa EDUVIC per dotar-se dels mecanismes per a la reflexió, la investigació i la capacitació professional. DELTA té signat un conveni a través del qual i des del 2012 imparteix el Postgrado de Intervención en Atención Temprana: primera infància y família.

L’entitat dota l’escola de les noves tecnologies sabedora del seu potencial per a facilitar una formació (anualseminarisa mida), tant en línia com presencial, i uns serveis de proximitat, però també com un mitjà clau per la creació, gestió i socialització de coneixement en entorns col·laboratius i per a la generació i difusió de models d’intervenció i bones pràctiques mitjançant la creació de xarxes professionals.

L’Escola, a més, ofereix serveis de consultoria i supervisió, i es dota d’un departament d’investigació orientat a la detecció i estudi de necessitats.

L’Escola ITINERE, sumant-se a l’esperit de servei i atenció a les persones, com a objectiu principal de tots els esforços i dedicació de l’entitat i dels seus professionals, entén que només esdevindrem una societat més justa, solidària i sostenible i una entitat més compromesa i (co)responsable si som capaços de reconèixer, integrar i fer participar l’altre en l’exercici i millora de la nostra pràctica professional.

L’Escola Itinere ofereix un model propi, viu, crític, participatiu i vibrant, capaç de renovar-se i transformar-se per ajustar-se a les necessitats canviants d’una societat en evolució:

Capacita des de la teràpia familiar, la teràpia breu, el treball social familiar i l’educació social.

S’inquieta i reflexiona sobre la pròpia experiència professional per a millorar el saber amb l’objectiu de formar i capacitar millors experts professionals.

Forma professionals que s’impliquen amb les famílies i el seu procés de transformació, gestionant efectivament i operativament la seva vinculació.

Converteix la formació, la consultoria, la supervisió i la investigació en un acte únic de responsabilitat compartida amb totes les parts implicades.

Treballa des de la pedagogia activa i l’empoderament.

NAIA

NAIA és una Fundació privada fundada a l’abril del 2014, que per voluntat de les cooperatives que la composen (DELTA, DOBLE VIA, EDUVIC i MAD SYSTEMS) compromet els seus recursos econòmics a la transformació social, a través de tres línies bàsiques de treball:

La gestió i/o disseny de serveis d’impacte social positiu.

La captació de fons d’organitzacions amb causa social, per tal de destinar-los a projectes que cerquen la millora social.

La cartera de projectes i serveis propis.

NAIA hereta de les entitats que avui la integren la sensibilitat pels valors cooperatius, implicant-se en la comunitat i el teixit social, impulsant projectes i serveis d’interès per a les persones.

NAIA disposa d’una massa social de 93 socis i d’un volum total de facturació de 9 milions d’euros.

AKANE

AKANE és una cooperativa de segon grau que integra l’expertesa i trajectòria de les cooperatives EDUVIC i DELTA en la gestió de serveis referencials d’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies.

AKANE ofereix atenció privada a la família, formació i assessorament  als professionals i supervisió tècnica als dispositius d’atenció a les persones.